Effektiv ledertrening

90 % av all ledertrening mislykkes.
Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre?

Hvordan kan alle ledere lære seg å knekke «mestringskoden»?

Hvordan kan kunnskap og innsikt i atferdsøkonomisk forskning hjelpe oss til å utvikle effektiv ledertrening som beviselig påvirker alle lederes atferd over tid?

Målgruppe

Alle som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av lederutvikling i virksomheten, herunder HR og personal.

Dette vil du lære

foredrag-ikon

Varighet: 1 dag

  • Hvorfor må vi ut i læringssonen som er utenfor komfortsonen for å lære?
  • Hvilke konsekvenser har det at forskere kan dokumentere at hjernen er plastisk («growth») og ikke en gitt størrelse («fixed»)
  • Hvorfor utvikles talent, intelligens og evner («growth») bare når vi er i læringssonen?
  • Hva er de mest effektive for å utvikle talent? Hva sier forskningen? (A.Ericsson. https://en.wikipedia.org/wiki/K._Anders_Ericsson)
  • Hvorfor er vår innstilling om et «growth mindset» (C. Dweck), avgjørende for å trene i læringssonen?
  • Hvorfor vinner normalt System 1 (autopiloten) over System 2 (rasjonaliteten) hele tiden ( Daniel Kahneman) og hva er konsekvensen for utvikling av «growth» mindset?
  • Hvorfor må vi endre kontekst, og «nudge» (dytte) mennesker ut av komfortsonenHvorfor er det ikke nok med innsikt, mål, planer, vilje, motivasjon og en positiv intensjon og tro for å gjennomføre endringer?
  • Hvordan kan vi utvikle er en smartere kontekst («growth») som utvikler smarte mennesker med «growth» mindset)?
  • Hvordan kan vi designe mer effektivt ledertrening som bygger på spørsmålene over?

Bakgrunn

Først endrer vi kontekst så endrer kontekst oss

Ingen ledere har utviklet sin lederatferd fordi de har gått på et eller annet lederkurs. Alle ledere har ubevisst utviklet sin lederstil og atferd gjennom å tilpasse seg til den sosiale kontekst og de umiddelbare konsekvenser (belønning eller tap av belønning) som de erfarer i hverdagen.

Å lære ledere nye ferdigheter uavhengig av den kontekst de er en del av til daglig, har derfor liten eller ingen verdi.

Den tradisjonelle tilnærming til ledertrening er at individer påvirkes gjennom rasjonell innsikt og egeninteresse altså individpsykologisk. Hypotesen er at hvis enkeltledere gis innsikt om f.eks egne styrker og svakheter og trenes i ulike metoder/teknikker i kommunikasjon, coaching, konflikthåndtering osv, så vil de endre atferd fordi det er i deres rasjonelle egeninteresse.

Den individpsykologiske tilnærming til lederutvikling har feilet. 90% av de som driver slik utvikling kan ikke dokumentere effekter over tid.

Vår atferd som individer er et resultat av de umiddelbare konsekvenser (belønning, eller tap av belønning) våre handlinger har, i den sosiale kontekst vi er en del av i hverdagen.

Uten å endre den sosiale kontekst skjer det ingen endring
Effektiv ledertrening har som mål å gi innsikt i nyere forskning om hvorfor vi må endre kontekst. Kurset endrer ikke atferd, men gir innsikt og erkjennelse i hvordan vi kan designe effektiv ledertrening.

HVORFOR skjer læring i læringssonen?

Skal du endre atferd må du ut i læringssonen utenfor komfortsonen. All endring starter med å sette et høyt krevende mål utenfor komfortsonen, og da utvikles stress fordi det er utenfor vår psykologiske komfortsone. Autopiloten (System 1) er fra naturens side kodet for å søke umiddelbar belønning (dopamin), den er lat og hater å tape (tap av belønning/dopamin), og belønner oss (dopamin) for å bli værende i komfortsonen. Frykten for å miste belønning (tapsaversjon) er dobbelt så stor som å oppnå en belønning for å nå et ønsket mål. Belønningen kommer i form av kroppens eget belønningssystem som er signalstoffet Dopamin – et stoff tre ganger sterkere enn kokain. Det gir en følelse av trygghet, kontroll, velvære, ro og avslappethet.

Så fort lederen prøver å bevege seg utenfor komfortsonen (dvs. prøver på noe nytt) vil bare tanken på å mislykkes og feile, som du vil når du skal lære noe nytt, stenge av dopamin-tilførselen og gi abstinenssymptomer i form av økt stress og uro – og vips så er vi tilbake til de trygge vanene igjen som systemet belønner. (Se mer om hjernens belønningssystem i Mestringskode s. 53- 61). Manglende innsikt i hjernens eget belønnings- og motivasjonssystem og strategier for å utnytte dette gjør at 90% mislykkes med endringer.

Lederkoden arrangeres regelmessig som åpen workshop, men tilbys også bedriftsinternt.

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

begynn å skriv, og trykk Enter for å søke